Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LX/437/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

2023-02-27 13:59 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LX/437/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy Orzysz

2023-02-27 14:03 - Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/437/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy Orzysz

Przejdź do wiadomości