Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr L/365/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 2018 r.

2018-04-04 15:24 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr L/365/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Orzysz

Przejdź do wiadomości