Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLV/303/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2014 r.

2014-04-01 12:42 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIV/303/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Orzysz.

Przejdź do wiadomości