Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLV/302/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2014 r.

2014-04-01 12:31 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLV/302/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orzysz w roku 2014

Przejdź do wiadomości