Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

2021-04-09 12:17 - Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

2021-04-14 13:44 - Poprawiono zapis w pkt 6 ppkt 2 lit b zapis dotychczasowy: "gdzie Dx jest punktacją danej oferty, a Max jest najwyższą oferowaną ceną w tym przetargu." zmieniono na zapis: "gdzie Dx jest punktacją danej oferty, a Max jest najwyższą liczbą punktów w tym przetargu."

2021-04-27 13:33 - zmieniono zapis w pkt 6 ppkt 2 lit a "Proponowana wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto w zł (C) – 60%" na zapis "Proponowana wartość rocznego czynszu dzierżawnego netto w zł (C) – 60%"

Przejdź do wiadomości