Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

2019-03-28 10:27 - Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Ochrony Danych Oosbowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

2019-03-28 10:28 - ustawiono wiadomość jako 1.

2020-12-31 12:18 - Zmieniono dane mailowe IODO

2021-01-18 12:54 - aktualizacja danych

Przejdź do wiadomości