Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LXIV/478/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r.

2023-07-24 14:11 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LXIV/478/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie: określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz

2023-11-03 12:42 - Edycja wiadomości Uchwała Nr LXIV/478/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie: określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz

Przejdź do wiadomości