Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LXI/449/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

2023-04-17 09:39 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LXI/449/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023 w gminie Orzysz

2023-04-21 12:35 - Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/449/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023 w gminie Orzysz

Przejdź do wiadomości