Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LIX/433/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r.

2023-01-27 13:55 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LIX/433/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023

2023-11-03 12:52 - Edycja wiadomości Uchwała Nr LIX/433/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023

Przejdź do wiadomości