Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LIX/432/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r.

2023-01-27 13:54 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LIX/432/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2023-11-03 12:51 - Edycja wiadomości Uchwała Nr LIX/432/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Przejdź do wiadomości