Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XVI/100/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

2019-11-06 11:54 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XVI/100/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/292/17 Rady miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Orzysz

2019-11-19 14:40 - Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/100/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/292/17 Rady miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Orzysz

Przejdź do wiadomości