Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r.

2018-12-31 12:24 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2023-02-07 09:44 - Edycja wiadomości Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Przejdź do wiadomości