Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2004-12-10 09:45 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXVII/480/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie: określenia wzoru formularzy deklaracji oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

2007-01-08 12:21 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXVII/480/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie: określenia wzoru formularzy deklaracji oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Przejdź do wiadomości