Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LXXIII/570/24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 kwietnia 2024 r.

2024-05-21 10:48 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LXXIII/570/24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Przejdź do wiadomości