Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LXXII/562/24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2024 r.

2024-05-21 10:22 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LXXII/562/24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024 w gminie Orzysz

2024-05-21 12:41 - Edycja wiadomości Uchwała Nr LXXII/562/24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024 w gminie Orzysz

Przejdź do wiadomości