Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LXXI/554/24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2024 r.

2024-05-20 15:23 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LXXI/554/24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie: w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Orzysz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy Orzysz w roku 2024

Przejdź do wiadomości