Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LVII/418/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2022 r.

2023-01-10 15:40 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LVII/418/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: udzielenia zgody na cesję wierzytelności określonej w umowie Nr 14-00-01922-20-02/14-00-01922-17/028/05/REH o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza z dnia 15 września 2017 roku zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim w Olsztynie a Samodzielnym Publicznym Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Zdrowia na rzecz Zaniewski, Bilski Spółka z o.o.

Przejdź do wiadomości