Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LVII/417/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2022 r.

2023-01-10 15:35 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LVII/417/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: udzielenia zgody na cesję wierzytelności określonej w umowie nr 14-00-01922-16/184/01/POZ o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna z dnia 17 grudnia 2015 roku zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia - Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie a Samodzielnym Publicznym Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Orzyszu na rzecz Zaniewski, Bilski Spółka z o.o.

Przejdź do wiadomości