Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr LV/405/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2022 r.

2022-12-09 13:38 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LV/405/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Przejdź do wiadomości