Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXVII/269/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2021 r.

2021-07-12 12:29 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXVII/269/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Orzysz na lata 2021 - 2026

2021-07-12 12:39 - Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVII/269/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Orzysz na lata 2021 - 2026

Przejdź do wiadomości