Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIX/216/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2020 r.

2020-12-03 08:21 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIX/216/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Przejdź do wiadomości