Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XVII/110/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r.

2019-12-02 14:56 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XVII/110/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz

Przejdź do wiadomości