Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr L/363/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 2018 r.

2018-04-04 15:24 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr L/363/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Orzysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Przejdź do wiadomości