Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLVII/348/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-01-05 11:21 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVII/348/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej projektu pn. ,, Mazurska Pętla Rowerowa", w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Orzysz.

Przejdź do wiadomości