Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lipca 2016 r.

2016-08-01 13:14 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz.

2021-03-04 08:27 - Edycja wiadomości Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz.

Przejdź do wiadomości