Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIII/295/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 stycznia 2014 r.

2014-02-11 15:12 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIII/295/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Orzysz do realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2014 -2020.

Przejdź do wiadomości