Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr RIO.IV-0120-248/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 września 2022

2022-09-14 17:54 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr RIO.IV-0120-248/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 września 2022

Przejdź do wiadomości