Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 07 kwietnia 2021

Wiadomości

Program opieki nad zwierzętami na rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Program opieki nad zwierzętami na rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnego Adam Kazimierza Zerembę

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Radnego Adam Kazimierza Zerembę - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 26/14, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 26/14, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 kwietnia 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 513/1, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 513/1, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 26/4, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 26/4, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Plan postepowań o udzielenie zamówienia pubicznego na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postepowań o udzielenie zamówienia pubicznego na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 30/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 30/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 31/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 31/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 33/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 33/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 01/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 01/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 04/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZENIE O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZENIE O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 34/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 34/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 03/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 03/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 kwietnia 2021

Wiadomości

Plan postepowań o udzielenie zamówienia pubicznego na 2021 r.

W dn. 09.04.2021 r. dodano aktualizację planu postępowań na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działki przy ul. 1 Maja, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działki przy ul. 1 Maja, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działki przy ul. 1 Polna, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działki przy ul. 1 Polna, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 kwietnia 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 09/04/2021

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 09/04/2021 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 28/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR RIO-IV-0120-122/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 07 KWIETNIA 2021 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO-IV-0120-122/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 07 KWIETNIA 2021 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 09/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 09/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 35/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 35/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 kwietnia 2021

Wiadomości

KOMUNIKAT - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Poprawiono zapis w pkt 6 ppkt 2 lit b zapis dotychczasowy: "gdzie Dx jest punktacją danej oferty, a Max jest najwyższą oferowaną ceną w tym przetargu." zmieniono na zapis: "gdzie Dx jest punktacją danej oferty, a Max jest najwyższą liczbą punktów w tym przetargu." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 kwietnia 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 kwietnia 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adam Kazimierza Zerembę

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adam Kazimierza Zerembę - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej

Edycja wiadomości Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej

Edycja wiadomości Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 kwietnia 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działki przy ul. Mazurska, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działki przy ul. Mazurska, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 29/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 29/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 08/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 7/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 7/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 kwietnia 2021

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 kwietnia 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 kwietnia 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 kwietnia 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

zmieniono zapis w pkt 6 ppkt 2 lit a "Proponowana wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto w zł (C) – 60%" na zapis "Proponowana wartość rocznego czynszu dzierżawnego netto w zł (C) – 60%" - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Edycja wiadomości Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - [Wszystkie zmiany]

Petycja

Dodanie nowej wiadomości: Petycja - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 23/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 24/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 24/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 25/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 26/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 26/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 27/04/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 27/04/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 kwietnia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 kwietnia 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony - działka 291/16, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony - dz. 291/16 - [Wszystkie zmiany]

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 31 marca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 31 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 stycznia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 stycznia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji 18 grudnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji 18 grudnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 20 stycznia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 20 stycznia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 19 lutego 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 19 lutego 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian