Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 marca 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 17/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 marca 2021

Wiadomości

Zapytanie Radnej Ewy Stankiewicz

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie Radnej Ewy Stankiewicz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 marca 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 04/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 01/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 01/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 marca 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lipca 2016 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 marca 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 05/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 24/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 24/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 03/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 03/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Dodanie nowej wiadomości: Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 marca 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2021-2031 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 marca 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnej Ewy Stankiewicz

Edycja wiadomości Zapytanie Radnej Ewy Stankiewicz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 08/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 09/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 09/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 marca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 marca 2021

Wiadomości

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza o otwartym konkursie ofert na wspracie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wodnych w 2021 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Burmistrza Orzysza o otwartym konkursie ofert na wspracie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wodnych w 2021 roku. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Burmistrza Orzysza o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji - [Wszystkie zmiany]

Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek - wilk

Dodanie nowej wiadomości: Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek - wilk - [Wszystkie zmiany]

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - Ośrodek Zielonej Szkoły

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - Ośrodek Zielonej Szkoły - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 marca 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 291/6, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 291/6, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 marca 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 23/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 23A/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23A/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego - dz. 125/9, obręb Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego - dz. 125/9, obręb Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 marca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona w uzyczenie w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona w uzyczenie w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 marca 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 18/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 21/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 21/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 marca 2021

Wiadomości

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2020 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie wyników konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie wyników konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 marca 2021

Wiadomości

Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

XXXIII sesji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Edycja wiadomości XXXIII sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: XXXIII sesja Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 23/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 24/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 24/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 25/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 marca 2021

Wiadomości

Raport dostępności

Dodanie nowej wiadomości: Raport dostępności - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 marca 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 32/03/2021

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 32/03/2021 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 27/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 27/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 32/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 32/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 26/03/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 26/03/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 marca 2021

Wiadomości

Roczny Plan Łowiecki na rok gospodarczy 2021/2022

Dodanie nowej wiadomości: Roczny Plan Łowiecki na rok gospodarczy 2021/2022 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZENIE O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZENIE O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian