Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 stycznia 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 stycznia 2021

Wiadomości

Zapytanie Radnej Doroty Sienkiewicz

Edycja wiadomości Zapytanie Radnej Doroty Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 stycznia 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 146/15, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 146/15, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 stycznia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 stycznia 2021

Wiadomości

Konkurs Ofert

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs Ofert - [Wszystkie zmiany]

TELEFONICZNY PUNKT ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2

Dodanie nowej wiadomości: INFOLINIA DO ZGŁASZANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 570/2, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 570/2, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 stycznia 2021

Wiadomości

Posiedzenie wspólne Komisji Gospodarczo-Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie wspólne Komisji Gospodarczo-Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Wiadomości

Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 1 stycznia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 1 stycznia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - inspektor nadzoru inwestorskiego - ZMIANA TERMINU

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - inspektor nadzoru inwestorskiego - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przyłącza wodno-kanalizacyjne

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przyłącza wodno-kanalizacyjne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 stycznia 2021

Wiadomości

Informacja z konsultacji społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z konsultacji społecznych - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 stycznia 2021

Wiadomości

Termin obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 stycznia 2021

Wiadomości

UCHWAŁA NR RIO-IV-0120-20/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 13 STYCZNIA 2021 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO-IV-0120-20/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 13 STYCZNIA 2021 ROKU - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR RIO-IV-0120-21/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 13 STYCZNIA 2021 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO-IV-0120-21/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 13 STYCZNIA 2021 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Konsultacje społeczne w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Orzyszu o ustalnie nazwy urzędowej dla Mikosze Osada

Dodanie nowej wiadomości: Konsultacje społeczne w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Orzyszu o ustalnie nazwy urzędowej dla Mikosze Osada - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 stycznia 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 01/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 01/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 04/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 stycznia 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 14/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 stycznia 2021

Wiadomości

TELEFONICZNY PUNKT ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2

Edycja wiadomości TELEFONICZNY PUNKT ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2 - [Wszystkie zmiany]

Nabór kandydatów na RACHMISTRZÓW Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Dodanie nowej wiadomości: Nabór kandydatów na RACHMISTRZÓW NSP 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 stycznia 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 21/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 21/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 03/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 03/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 08/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 stycznia 2021

Wiadomości

Rozporządzenie Nr 1 / 2021

Dodanie nowej wiadomości: Rozporządzenie Nr 1 / 2021 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Czesław Janczewski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Aleksandra Onoszko - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Antoni Włodkowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Urszula Sosnowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Marek Brudnicki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Danuta Ordowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Adam Pietrzak - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Marek Osiecki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Janusz Osiecki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Franciszek Emiliańczyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Zygmunt Freitag - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Wojciech Mieczkowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Krzysztof Strzelczyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Stanisław Król - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Dariusz Brzeźiński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Ewa Sokólska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Magdalena Szymańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Ewa Paciorek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Sławomir Zastawny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sołtys Ewa Kuźmicka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Zbigniewa Jasińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Przewodniczącego Rady Wiesława Wasilewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Wioletty Kiewlak - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Mieczysława Kopańczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Bogdana Kraszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Grzegorza Kraszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Zbigniewa Krawczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Edwarda Majewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Krzysztofa Marusińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Aldony Mataj - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Adama Myki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Elżbiety Włodkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Marka Wysockiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Doroty (Bukowskiej) Zadrogi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Moniki Zielińskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Marek Piotr Chorąży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Skarbnik Gminy za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Skarbnik Gminy za rok 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Skarbnik Gminy za rok 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Skarbnik Gminy za rok 2004 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Skarbnika Gminy Zofii Prorok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Zastepcy Burmistrza Zdzisława Bosińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Burmistrza Orzysza Jana Aleszczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Przewodniczącego Rady Wiesława Wasilewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy Antoniego Dudy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Marek Piotr Chorąży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Moniki Małgorzaty Zielińskiej Mikołajczak - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Doroty Bukowskiej Zadrogi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Marka Antoniego Wysockiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Adama Myki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Aldony Mataj - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Krzysztofa Marusińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Edwarda Majewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Zbigniewa Krawczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Grzegorza Kraszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Bogdana Kraszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Mieczysława Kopańczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Wioletty Jolanty Kiewlak Herter - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Zbigniewa Jasińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Kierownika MOPS Jolanty Rakowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Kierownika MOPS Józefy Skowronek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zarządu ZEC Zbigniewa Jankowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu ZEC Danuty Gromko - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu ZEC Eugeniusza Krajewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zarządu ZUK Zenona Mariana Świeczki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu ZUK Gł. Księgowej - Grażyny Marii Zielińskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu ZUK Stanisława Dudy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Kierownika Stanisława Danieluka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora ABK Stanisława Kulisia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Dyrektora Domu Kultury Beaty Danuty Szymankiewicz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Kierownika Zespołu Krystyny Ewy Harłożyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum Ewy Polkowskiej Krupy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Szkoły Elżbiety Włodkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Szkoły Mirosławy Majewskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Szkoły Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Przedszkola Miejskiego Bożeny Szewczyk-Olender - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy za rok 2004 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe z-ca Burmistrza za rok 2004 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Burmistrza z dnia 28 kwietnia 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Przewodniczącego Rady Wiesława Wasilewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Zbigniewa Jasińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Wioletty Jolanty Kiewlak Herter - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Mieczysława Kopańczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Bogdana Kraszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Zbigniewa Krawczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Edwarda Majewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Krzysztofa Marusińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Aldony Mataj - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Adama Myki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Marka Antoniego Wysockiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Doroty Bukowskiej Zadrogi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Moniki Małgorzaty Zielińskiej Mikołajczak - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Marek Piotr Marek Chorąży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu ZUK Stanisława Dudy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu ZEC Eugeniusza Krajewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu ZEC Danuty Gromko - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu ZUK Gł. Księgowej - Grażyny Marii Zielińskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Kierownika Stanisława Danieluka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zarządu ZEC Zbigniewa Jankowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zarządu ZUK Zenona Mariana Świeczki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora ABK Stanisława Kulisia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Kierownika MOPS Jolanty Rakowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Dyrektora Domu Kultury Beaty Danuty Szymankiewicz Dąbrowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum Ewy Polkowskiej Krupy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Szkoły Mirosławy Majewskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Szkoły Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Przedszkola Miejskiego Bożeny Szewczyk-Olender - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Zastepcy Burmistrza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka z dnia 28 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy w roku 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Jana Aleszczyka w roku 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe z-ca Burmistrza za rok 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy za rok 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Burmistrza z dnia 28 kwietnia 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Grzegorza Kraszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Marek Piotr Marek Chorąży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Moniki Małgorzaty Zielińskiej Mikołajczak - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Doroty Zadrogi Bukowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Marka Antoniego Wysockiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Adama Myki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Aldony Mataj - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Krzysztofa Marusińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Edwarda Majewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Zbigniewa Krawczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Bogdana Kraszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Mieczysława Kopańczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Wioletty Jolanty Kiewlak Herter - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Zbigniewa Jasińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Przewodniczącego Rady Wiesława Wasilewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Kierownika Małgorzaty Biały - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Kierownika Stanisława Danieluka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Przedszkola Miejskiego Bożeny Szewczyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Kierownika ZRP Waldemara Sokołowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zarządu ZEC Zbigniewa Jankowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu ZEC Danuty Gromko - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu ZEC Eugeniusza Krajewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zarządu ZUK Zenona Mariana Świeczki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu ZUK Gł. Księgowej - Grażyny Marii Zielińskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu ZUK Stanisława Dudy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora ABK Stanisława Kulisia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Kierownika MOPS Jolanty Rakowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Dyrektora Domu Kultury Beaty Danuty Szymankiewicz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Kierownika Zespołu Beaty Jażdżewskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum Ewy Polkowskiej Krupy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Szkoły Elżbiety Włodkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Szkoły Mirosławy Majewskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Szkoły Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tomasz Jakub Sulima - Burmistrz Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Harłożyńska - Skarbnik Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Polkowska - Krupa - Zastępca Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Monika Łępicka - Gij - Sekretarz Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Monika Łępicka - Gij - Sekretarz Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Foszczyński Jacek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kaczorowski Mariusz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kiewlak Wioletta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kraszewski Bogdan - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krawczyk Zbigniew - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Książek Zbigniew - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Majewski Edward - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Marcinkiewicz Jarosław - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mataj Aldona - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mikucka Halina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Myka Adam - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rogiński Andrzej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sienkiewicz Dorota - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zielińska Monika - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wiesław Wasilewski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Jasiński - członek zarządu ZEC sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jarosław Kubrak - członek zarządu ZUK sp.z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kamila Sokołowska - inspektor MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Eugeniusz Krajewski - Członek Zarządu Spółki z o.o. - ZEC w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Danuta Gromko - Członek Zarządu (Główny Ksiegowy) Spółki z o.o. - ZEC w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Zielińska - Członek Zarządu Spółki z o.o. ZUK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Joanna Kawecka - Specjalista pracy socjalnej MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Waldemar Kononiuk - Dyrektor Zarządu Spółki z o.o. - Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Jankowski - Dyrektor Zarządu Spółki z o.o. - Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanisław Kuliś - Dyrektor ABK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Waldemar Sokołowski - Kierownik ZRP w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Rakowska - Dyrektor MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Szymankiewicz - Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Rogińska - Dyrektor MOSiR w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Jażdżewska - Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Włodkowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Szewczyk - Dyrektor Przedszkola w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mirosława Majewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Kodas - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Chaberska - Dyrektor Gimnazjum w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tomasz Jakub Sulima - Burmistrz Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Maria Polkowska - Krupa - Zastępca Burmistrza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Monika Łępicka - Gij - Sekretarz Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Ewa Harłożynska - Skarbnik Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wiesław Wasilewski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Foszczyński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mariusz Kaczorowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wioletta Kiewlak - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogdan Kraszewski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Krawczyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Książek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Edward Majewski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aldona Mataj - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jarosław Marcinkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Mikucka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Adam Myka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Andrzej Rogiński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dorota Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Monika Zielińska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Foszczyński Jacek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krzysztof Grądzki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Jasiński - członek zarządu ZEC sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kamila Sokołowska - inspektor MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Danuta Gromko - Członek Zarządu (Główny Księgowy) Spółki z o.o. - ZEC w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Zielińska - Członek Zarządu Spółki z o.o. ZUK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Joanna Kawecka - Specjalista pracy socjalnej MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Waldemar Kononiuk - Dyrektor Zarządu Spółki z o.o. - Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Jankowski - Dyrektor Zarządu Spółki z o.o. - Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanisław Kuliś - Dyrektor ABK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Waldemar Sokołowski - Kierownik ZRP w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Rakowska - Dyrektor MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Szymankiewicz - Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Rogińska - Dyrektor MOSiR w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Jażdżewska - Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Włodkowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Szewczyk - Dyrektor Przedszkola w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mirosława Majewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Kodas - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Chaberska - Dyrektor Gimnazjum w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogdan Kraszewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Stankiewicz - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogusław Zdzisław Galeniszcz- członek Zarządu ZUK Sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tomasz Jakub Sulima - Burmistrz Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Maria Polkowska-Krupa - Zastępca Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Nagórska - osoba upoważniona do wydawania decyzji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Harłożyńska - Skarbnik Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Monika Łępicka-Gij - Sekretarz Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Bartkowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieslaw Wasilewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Monika Zielińska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dorota Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rogiński Andrzej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Adam Myka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Mikucka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aldona Mataj - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Edward Majewski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Książek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Krawczyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wioletta Kiewlak - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mariusz Kaczorowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krzysztof Grądzki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Foszczyński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogusław Galeniszcz - członek zarządu ZUK sp. z o.o w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Chaberska - dyrektor Gimnazium w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogdan Kraszewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aneta Bagińska - p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Dabrówce - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mirosława Majewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Stankiewicz - dyrektor Przedszkola w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Włodkowska - dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Jażdżewska - kierownik ZOESiP w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Rogińska - dyrektor MOSiR w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Szymankiewicz - dyrektor DK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Rakowska - dyrektor MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Waldemar Sokołowski - dyrektor ZRP w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanisław Kuliś - dyrektor ABK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Jankowski - dyrektor ZEC sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Waldemar Kononiuk - dyrektor ZUK sp.z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Zielińska - członek zarządu ZUK sp.z o.o w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Danuta Gromko - członek zarządu ZEC sp.z o.o w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kamila Sokołowska - inspektor MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Jasiński - członek zarządu ZEC sp.z o.o w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tomasz Jakub Sulima - Burmistrz Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Polkowska-Krupa - Zastępca Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Harłożyńska - Skarbnik Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Monika Łępicka-Gij - Sekretarz Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Władysław Pszczółkowski - osoba upoważniona do wydawania decyzji adminstracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Gryncewicz - osoba upoważniona do wydawania decyzji adminstracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Sokołowska - osoba upoważniona do wydawania decyzji adminstracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urszula Myka - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Nagórska - osoba upoważniona do wydawania decyzji adminstracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Rogińska - Dyrektor MOSiR w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanisław Kuliś - Dyrektor ABK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Szymankiewicz - Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Waldemar Sokołowski - Kierownik ZRP w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kamila Sokołowska - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Rakowska - Dyrektor MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogusław Galeniszcz - członek Zarządu ZUK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Zielińska - członek Zarządu ZUK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Waldemar Kononiuk - Dyrektor ZUK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Danuta Gromko - członek Zarządu ZEC w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Jasiński - członek Zarządu ZEC w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Jankowski - Dyrektor ZEC w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Stankiewicz - Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Jażdżewska - Dyrektor Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mirosława Majewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogdan Kraszewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aneta Bagińska - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Chaberska - Dyrektor Gminazium w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Włodkowski - Burmistrz Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Gryciuk - Zastępca Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aneta Inga Wawiernia - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Nagórska - osoba upoważniona do wydawiania decyzji administracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Monika Łępicka-Gij - Sekretarz Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Harłożyńska - Skarbnik Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Joanna Kamieniecka - Dyrektor Domu Kultury - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanisław Kuliś - Dyrektor ABK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kamila Sokołowska - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych, Dyrektor SDS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Waldemar Sokołowski - Kierownik ZRP w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Rogińska - Dyrektor MOSiR w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Szymankiewicz - Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu, Dyrektor Muzeum - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Rakowska - Dyrektor MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grzegorz Ariel Sobotka - Prezes ZUK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Zielińska - członek Zarządu ZUK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Waldemar Kononiuk - Dyrektor ZUK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Danuta Gromko - członek Zarządu ZEC w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Jankowski - Prezes ZEC w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Władysław Pszczółkowski - Prezes ZEC w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Jażdżewska - Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Robert Frączkowski - p.o. Dyrektor ZS w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aneta Danuta Bagińska - Dyrektor ZS w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mirosława Majewska - Dyrektor SP w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogdan Kraszewski - Dyrektor SP w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Beata Chaberska - Dyrektor Gimnazjum w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Stankiewicz - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Z-cy Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia o prowadzeniu działalnosci gospodarczej Sekretarza Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Burmistrza z dnia 3 stycznia 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Burmistrza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Z-cy Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Burmistrza z dnia 23 kwietnia 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe z-ca Burmistrza za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Jacka Foszczyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Marek Piotr Chorąży z dn. 5 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Grądzkiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Grzegorza Kraszewskiego z dn. 10 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Wioletty Jolanty Kiewlak - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Edwarda Majewskiego z dn. 14 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Mieczysława Kopańczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Przewodniczącego Rady Wiesława Wasilewskiego z dn. 24 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Bogdana Kraszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Zbigniewa Jasińskiego z dn. 25 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Grzegorza Kraszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Wioletty Jolanty Kiewlak z dn. 25 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Krawczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Aldony Mataj z dn. 25 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Książka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Marka Antoniego Wysockiego z dn. 25 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Edwarda Majewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Moniki Małgorzaty Zielińskiej z dn. 25 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Aldony Mataj - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Mieczysława Kopańczyka z dn. 26 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Haliny Mikuckiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Bogdana Kraszewskiego z dn. 27 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Adama Myki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Krzysztofa Marusińskiego z dn. 27 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Antoniego Rogińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Adama Myki z dn. 27 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Wiesława Wasilewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Doroty Zadrogi z dn. 27 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Moniki Małgorzaty Zielińskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Radnego Zbigniewa Krawczyka z dn. 28 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Grądzkiego z dn. 30 listopada 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Edwarda Majewskiego z dn. 11 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Jacka Foszczyńskiego z dn. 15 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Krawczyka z dn. 18 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Wiesława Wasilewskiego z dn. 18 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Grzegorza Kraszewskiego z dn. 19 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Wioletty Jolanty Kiewlak z dn. 20 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Bogdana Kraszewskiego z dn. 20 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Książka z dn. 20 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Aldony Mataj z dn. 20 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Haliny Mikuckiej z dn. 20 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Adama Myki z dn. 20 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Moniki Małgorzaty Zielińskiej z dn. 20 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Mieczysława Kopańczyka z dn. 27 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Antoniego Rogińskiego z dn. 27 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian