Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 sierpnia 2020

Wiadomości

Zapytanie cenowe (unieważnienie)

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie cenowe - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 sierpnia 2020

Wiadomości

Zapytanie cenowe

Dodano informacje o wyniku postepowania. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 sierpnia 2020

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 30 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: XXIV Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 30 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

XXV Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 29 lipca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: XXV Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 29 lipca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 31/07/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 31/07/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 28/07/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/07/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie cenowe

Dodano informację o wyniku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XXIV/179/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIV/179/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXV/183/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXV/183/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości przez Gminę Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXV/182/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXV/182/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 sierpnia 2020

Wiadomości

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Zbigniew Krawczyk - Wiceprzewodniczący Rady

Dodanie nowej wiadomości: Zbigniew Krawczyk - Wiceprzewodniczący Rady - [Wszystkie zmiany]

Zbigniew Książek - Wiceprzewodniczący Rady

Dodanie nowej wiadomości: Zbigniew Książek - Wiceprzewodniczący Rady - [Wszystkie zmiany]

Krzysztof Grądzki

Dodanie nowej wiadomości: Krzysztof Grądzki - [Wszystkie zmiany]

Zbigniew Jasiński

Dodanie nowej wiadomości: Zbigniew Jasiński - [Wszystkie zmiany]

Wioletta Jolanta Kiewlak

Dodanie nowej wiadomości: Wioletta Kiewlak - [Wszystkie zmiany]

Dariusz Kizling

Dodanie nowej wiadomości: Dariusz Kizling - [Wszystkie zmiany]

Edward Majewski

Dodanie nowej wiadomości: Edward Majewski - [Wszystkie zmiany]

Halina Mikucka

Dodanie nowej wiadomości: Halina Mikucka - [Wszystkie zmiany]

Adam Myka

Dodanie nowej wiadomości: Adam Myka - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Antoni Rogiński

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Rogiński - [Wszystkie zmiany]

Dorota Sienkiewicz

Dodanie nowej wiadomości: Dorota Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 41/5, Drozdowo

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 41/5, Drozdowo - [Wszystkie zmiany]

Ewa Magda Stankiewicz

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Magda Stankiewicz - [Wszystkie zmiany]

Adam Kazimierz Zaremba

Dodanie nowej wiadomości: Adam Kazimierz Zaremba - [Wszystkie zmiany]

Dominika Zaremba

Dodanie nowej wiadomości: Dominika Zaremba - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XXIV/178/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIV/178/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 sierpnia 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 35/07/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 35/07/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Wiadomości

Posiedzenie Komisji z dnia 24 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 24 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 24 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 24 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 24 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 24 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 sierpnia 2020

Wiadomości

Informacja z otwarcia i wyboru oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia i wyboru oferty - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 sierpnia 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Konsultacje społeczne

Dodanie nowej wiadomości: Konsultacje społeczne - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 sierpnia 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 09/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 09/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/08/2020 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 06/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 08/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 03/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 03/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 01/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 01/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 sierpnia 2020

Wiadomości

Zapytanie cenowe-unieważnienie

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie cenowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 sierpnia 2020

Wiadomości

Informacja z wyboru oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z wyboru oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja z wyboru oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z wyboru oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony

Dodano odpowiedzi do tresci SIWZ-1, przedmiary elektryczne w wersji edytowalnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 sierpnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony

Dodano odpowiedzi do treści SIWZ i zmianę ogłoszenia. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 sierpnia 2020

Wiadomości

Termin obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 sierpnia 2020

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 sierpnia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie cenowe-unieważnienie

Dodano unieważnienie zapytania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 sierpnia 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 22/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 23/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 21/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 21/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 26/08/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 26/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie cenowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie cenowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 sierpnia 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemcy

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - kino plenerowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - kino plenerowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian