Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 listopada 2019

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 listopada 2019

Wiadomości

Zarządzenie Nr 16/10/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/10/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/10/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/10/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/10/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/10/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnego Adama Kazimierza Zaremby

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Kazimierza Zaremby - [Wszystkie zmiany]

Wyniki z konsultacji społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki z konsultacji społecznych - [Wszystkie zmiany]

Plan polowań zbiorowych

Dodanie nowej wiadomości: Plan polowań zbiorowych - [Wszystkie zmiany]

Plan polowań zbiorowych

Dodanie nowej wiadomości: Plan polowań zbiorowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 listopada 2019

Wiadomości

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 listopada 2019

Wiadomości

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 listopada 2019

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal usługowy, ul. Ogrodowa 1/2 w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal usługowy, ul. Ogrodowa 1/2 w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 01/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 01/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 03/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 03/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/10/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/10/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Wspólne posiedzenie Stałych Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 listopada 2019

Wiadomości

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku zapytania ofertowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 listopada 2019

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 listopada 2019

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny nr 1 przy ul Giżycka 15A w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny nr 1 przy ul Giżycka 15A w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny nr 2 przy ul Giżycka 15A w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny nr 2 przy ul Giżycka 15A w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny nr 3 przy ul Giżycka 15A w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny nr 3 przy ul Giżycka 15A w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny nr 4 przy ul Giżycka 15A w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny nr 4 przy ul Giżycka 15A w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny nr 5 przy ul Giżycka 15A w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny nr 5 przy ul Giżycka 15A w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny nr 6 przy ul Giżycka 15A w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny nr 6 przy ul Giżycka 15A w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 14 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 14 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/143/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/99/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/99/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/100/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/100/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/292/17 Rady miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/101/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/101/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: upoważnienia zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/102/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/102/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2019 – 2029 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 listopada 2019

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 listopada 2019

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 04/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 08/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 09/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 09/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 listopada 2019

Wiadomości

Termin obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 listopada 2019

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Plan polowań zbiorowych

Dodanie nowej wiadomości: Plan polowań zbiorowych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 listopada 2019

Wiadomości

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 listopada 2019

Wiadomości

Konkurs ofert

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs ofert - [Wszystkie zmiany]

Konkurs ofert

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs ofert - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przeprowadza sie ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przeprowadza sie ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 listopada 2019

Wiadomości

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Wspólne posiedzenie Stałych Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 21/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 21/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 23/11/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/11/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian