Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 02 lutego 2018

Wiadomości

Zarządzenie Nr 19/1/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 19/1/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/1/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 18/1/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 lutego 2018

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 września 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 września 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XLV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XLV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 lutego 2018

Wiadomości

UCHWAŁA NR RIO-IV-0120-53/18 W SPRAWIE OPINII O PRAWIDŁOWOŚCI KWOTY DŁUGU GMINY ORZYSZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO-IV-0120-53/18 W SPRAWIE OPINII O PRAWIDŁOWOŚCI KWOTY DŁUGU GMINY ORZYSZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA RIO.IV-0120-54/18 W SPRAWIE OPINII O MOZLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA RIO.IV-0120-54/18 W SPRAWIE OPINII O MOZLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 lutego 2018

Wiadomości

Zarządzenie Nr 2/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 2/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 6/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 6/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie - wybór operatora konkursu na mikrodotacje

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - wybór operatora konkursu na mikrodotacje - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 lutego 2018

Wiadomości

Zarządzenie Nr 20/1/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 20/1/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 21/1/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 21/1/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 9/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydanym postanowieniu. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

Edycja wiadomości Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Termin posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu.

Dodanie nowej wiadomości: Termin posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 lutego 2018

Wiadomości

Zarządzenie Nr 6/2/2018 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 6/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 4/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 4/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 1/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 lutego 2018

Wiadomości

Zarządzenie Nr 12/1/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/1/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 lutego 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 lutego 2018

Wiadomości

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Zmiana treści zapytania ofertowego

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana treści zapytania ofertowego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydanym postanowieniu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 lutego 2018

Wiadomości

Zarządzenie Nr 8/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 8/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 5/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 5/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 7/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 7/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządznie Nr 10/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 10/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XLVII/346/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVII/346/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 lutego 2018

Wiadomości

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Termin posiedzenia Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Termin posiedzenia Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 17, obręb Odoje, Gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 17, obręb Odoje, Gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Termin posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Termin posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 lutego 2018

Wiadomości

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 25 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 25 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 25 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 25 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 25 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 25 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 lutego 2018

Wiadomości

Informacja o wyniku postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 lutego 2018

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Pytania do treści SIWZ, zmiana ogłoszenia i terminu składania ofert

Dodanie nowej wiadomości: Pytania do treści SIWZ, zmiana ogłoszenia i terminu składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Termin obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/1/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/1/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 3/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 lutego 2018

Wiadomości

Zarządzenie Nr 16/2/2018 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 lutego 2018

Wiadomości

Przetarg ustny nieograniczony - dzierżawa Plaży Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg ustny nieograniczony - dzierżawa Plaży Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu udziału społeczeństwa.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o przedłużeniu terminu udziału społeczeństwa. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 lutego 2018

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian