Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 sierpnia 2008

Wiadomości

Drugi przetarg nieograniczony na Remont dachu budynku głównego Szkoły Podstawowej im. mjr.Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Drugi przetarg nieograniczony na Remont dachu budynku głównego Szkoły Podstawowej im. mjr.Henryka Sucharskiego w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 sierpnia 2008

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU I ROSTRZYGNIĘCIU PROTESU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012"

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU I ROSTRZYGNIĘCIU PROTESU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 sierpnia 2008

Wiadomości

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dalszej dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dalszej dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o ogłoszeniu przetargu - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 sierpnia 2008

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA BUDWĘ BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012"

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA BUDWĘ BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012" - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o ogłoszeniu przetargów

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o ogłoszeniu przetargów - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 sierpnia 2008

Wiadomości

INFORMACJA O FYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DROGOWYCHZ PRZEZNACZENIEM DO WYMIANY NAWIERZCHNI CHODNIKOWYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH WNA TERENIE GMINY ORZYSZ.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O FYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DROGOWYCHZ PRZEZNACZENIEM DO WYMIANY NAWIERZCHNI CHODNIKOWYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH WNA TERENIE GMINY ORZYSZ. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 sierpnia 2008

Wiadomości

Przetarg Nieograniczony na LIkwidację barier architektonicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg Nieograniczony na LIkwidację barier architektonicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o ogłoszeniu przetargów

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o ogłoszeniu przetargów - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do dalszej dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do dalszej dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Program dotacyjny

Dodanie nowej wiadomości: Program dotacyjny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 sierpnia 2008

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

W pkt.4 słownie wpisano kwotę dwanaście tysięcy złotych w miejsce mylnie wpisanej kwoty słownej trzydzieści sześc tysięcy zło tych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XVI/110/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie: ustalenia warunków wynagradzania pracowników ZRP w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XVI/110/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie: ustalenia warunków wynagrodzenia pracowników ZRP w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XX/146/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 maja 2008r. w sprawie: rozstrzygnięcie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XX/150/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 maja 2008r. w sprawie: rozstrzygnięcia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 sierpnia 2008

Wiadomości

Z a r z ą d z e n i e Nr 152 /08 Burmistrza Orzysza z dnia 04 sierpnia 2008

Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 152 /08 Burmistrza Orzysza z dnia 04 sierpnia 2008 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian