Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 lutego 2008

Wiadomości

Przeznaczenie nieruchomości gruntowych do dalszej dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości gruntowych do dalszej dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do P.N. na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod.kan. dla wsi Wierzbiny ora Orzyszu dla ul. Polnej Kwiatowej, Słonecznej, Klonowej i Ełckiej

Dodanie nowej wiadomości: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do P.N. na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod.kan. dla wsi Wierzbiny ora Orzyszu dla ul. Polnej Kwiatowej, Słonecznej, Klonowej i Ełckiej - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 lutego 2008

Wiadomości

Protokół Nr XV/07

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XV/07 - [Wszystkie zmiany]

Przeznaczenie nieruchomości gruntowych do dalszej dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości gruntowych do dalszej dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 lutego 2008

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XVI/105/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2008r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/105/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie: rozpatrzenie skargi na działalność ABK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/106/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2008r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/106/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie: programu współpracy na 2008r. Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/106/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2008r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/106/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie: programu współpracy na 2008r. Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 lutego 2008

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/107/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2008r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/107/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozysz na 2008r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 lutego 2008

Wiadomości

Przeznaczenie nieruchomości do dalszej dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości do dalszej dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Przeznaczenie nieruchomości do dalszej dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości do dalszej dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Protokół Ntr XV/08

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Ntr XV/08 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/113/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2008r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/113/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie: przekazanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 lutego 2008

Wiadomości

Konkurs Grantowy w ramach programu " Równać Szanse 2008

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs Grantowy w ramach programu " Równać Szanse 2008 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XVI/106/08 Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XVI/106/08 Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

wzór oferty organizacji pozarządowej

Dodanie nowej wiadomości: wzór oferty organizacji pozarządowej - [Wszystkie zmiany]

wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Dodanie nowej wiadomości: wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - [Wszystkie zmiany]

wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Dodanie nowej wiadomości: wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 27/08

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 27/08 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 lutego 2008

Wiadomości

wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Edycja wiadomości wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 lutego 2008

Wiadomości

Przeznaczenie nieruchomości gruntowej do dalszej dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości gruntowej do dalszej dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 lutego 2008

Wiadomości

Opinia o projekcie Budżetu Gminy na 2008r.

Dodanie nowej wiadomości: Opinia o projekcie Budżetu Gminy na 2008r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 lutego 2008

Wiadomości

OBWIESZCZRENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZRENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 lutego 2008

Wiadomości

Przeznaczenie nieruchomości do dalszej dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości do dalszej dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 lutego 2008

Wiadomości

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja o przedłużeniu terminu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przedłużeniu terminu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 lutego 2008

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian