Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 04 stycznia 2007

Wiadomości

Przeznaczenie nieruchomosci do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomosci do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Przeznaczenie nieruchomości gruntowej do dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości gruntowej do dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 stycznia 2007

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIX/598/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: budżetu na rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XL / 610 / 06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XL/609/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie: w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XL/613/06 z dnia z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XL/611/06 z dnia z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy Orzysz w 2006 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLI/614/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie: w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLI/616/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie: w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XLI/ 618/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie: w sprawie powołania komisji doraźnej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLI/617/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie: w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr II/16/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLVIII/668/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 25 października 2006r. Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLII/628/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 marca 2006r. w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Orzysza. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLVI/656/06 Rady mMiejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie: w sprawie nabycia nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLV/649/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie: w sprawie ustalenia Statutu Urzędu Miejskiego w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLVIII/674/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 25 października 2006r. w sprawie: w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLVII/665/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 26 września 2006r. w sprawie: w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLV/654/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie: w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Dąbrówce. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: załącznik do uchwały Nr XLIV/639/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie: Podział Gminy Orzysz na obwody głosowania, ich numery oraz granice - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLII/623/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 marca 2006r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLV/650/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie: w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli Miasta i Gminy w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLI/615/06 z dnia z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLVI/659/06 Rady Miejskiej w Orzysu z dnia z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie: w sprawie ustanowienia flagi Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLII/621/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 marca 2006r. w sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej . - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLII/622/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia29 marca 2006r. w sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej . - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLII/ 624/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 marca 2006r. w sprawie: w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLII/625/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 marca 2006r. w sprawie: w sprawie przekazania nieruchomości na cel publiczny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLII/629/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 marca 2006r. w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Orzysza. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLIII/635/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 26 kwietnia 20006r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLVI/661/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie: w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XLIII/634/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie: W Sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Ublik, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U c h w a ł a Nr XLIV/642/06 z dnia z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLV/647/06 z dnia z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie: w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLIV/639//06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Orzysz na obwody głosowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U c h w a ł a Nr XLIV/642/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XLII /620/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 marca 2006r. w sprawie: w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii z dnia załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/620/06 w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLII/626/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 marca 2006r. w sprawie: w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych i Poprzemysłowych w Gminie Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLII/619/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 marca 2006roku w sprawie: w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLII/627/06 z dnia Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLIII/633/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie: w sprawie ustanowienia logo Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLIII /630/ 06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Orzysza za 2 0 0 5 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XL III/631/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie: w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XL III /632/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie: w sprawie przekazania nieruchomości na cel publiczny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLIV/641/06 z dnia z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLIV/643/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad zbycia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLIV/637 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLIV/638/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 31 m a j a 2006 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Orzysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, nadania im numerów oraz ustalenia liczby radnych w nich wybieranych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Załącznik do uchwały Nr XLIV/638/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie: Podział Gminy Orzysz na okręgi wyborcze, ich numery oraz liczba wybieranych radnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLV/644/06 z dnia Rady Miejskiej w Orzyszuz dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLV/654/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie: w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Dąbrówce. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLV/652/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie: w sprawie upoważnienia Burmistrza Orzysza do podjęcia działań zmierzających do podpisania umowy partnerskiej z Rejonem i Gminą Wołodarsk-Wołyński na Ukrainie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLVI/658/06 z dnia z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLVI/ 655/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia30 sierpnia 2006r. w sprawie: w sprawie zawarcia porozumienia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLVI/ 655/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia30 sierpnia 2006r. w sprawie: w sprawie zawarcia porozumienia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLVI/660/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie: w sprawie ustanowienia insygniów władzy Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLV/651/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie: w sprawie ustanowienia hymnu gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Załącznik nr 1 z dnia z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie: do Uchwały Nr XLV/651/06 Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLVII/663/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 26 września 2006r. w sprawie: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLVII/664/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 26 września 2006r. w sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej . - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLVIII/676/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 25 października 2006r. w sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLVIII/675/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 25 października 2006r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XL VIII/677/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 25 października 2006r. w sprawie: sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLVI/657/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie: w sprawie udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty rocznej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIX/601/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: w sprawie ustalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków . - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie: powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr II/ 8 /02 z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie: określenia wysokości diet radnym Rady Miejskiej w 0rzyszu i sposobu ich wypłacania. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr I/3/02 z dnia 15 listopada 2002r. w sprawie: wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr I/2/02 z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie: wyboru I Wiceprzewodniczego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr I/1/02 z dnia 15 listopada 2002r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr VII /74 /03 z dnia z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza 0rzysza za 2002 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr VIII/83/03 z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: nadania statutów sołectwom w Gminie Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XIV / 228 / 03 RADY MIEJSKIEJ w Orzyszu z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie: zmieniająca wzór formularza deklaracji oraz wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XIV / 227 / 03 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XIV / 226 / 03 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta - przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała nr XIV/229/03 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie: w sprawie wysokości opłaty miejscowej na 2004r., terminu płatności oraz sposobu jej poboru. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XII/216/03 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 27 października 2003r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy 0rzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nr XXVI/467/04 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia z dnia 27 października 2004r. w sprawie: w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XI/211/03 z dnia z dnia 26 września 2003r. w sprawie: powołania Zespołu 0piniującego Kandydatów na Ławników Sądów Powszechnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XI/210/03 z dnia z dnia 26 września 2003r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w 0rzyszu i sposobu ich wypłacania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XI/ 207/ 03 z dnia 26.09.2003 w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: załącznik do uchwały Nr XVI/249/.04 z dnia z dnia 23 stycznia 2004 r w sprawie: Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej na terenie gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XVI /249/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 23 stycznia 2004 r w sprawie: w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców uruchamiających po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy Orzysz i zatrudniających nie mniej niż 5 osób. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXI/ 528 /05 z dnia z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: w sprawie pomocy materialnej dla uczniów. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXX/522/05 z dnia z dnia 3 marca 2005r. w sprawie: w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Dąbrówce. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXX/521/05 z dnia z dnia 3 marca 2005r. w sprawie: w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXX/520/05 z dnia z dnia 3 marca 2005r. w sprawie: w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych Przedszkola Miejskiego w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXX/519/05 z dnia z dnia 3 marca 2005r. w sprawie: w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych Gimnazjum w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXX/518/05 z dnia z dnia 3 marca 2005r. w sprawie: w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXVII / 475 / 04 z dnia z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie: w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXVIII/494/04 z dnia z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XXVIII/490/04 z dnia z dnia 29 grudnia 2004 roku. w sprawie: w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości z zasobów Agencji Mienia Wojskowego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXVIII/498/04 z dnia z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie: w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXVIII/497/04 z dnia z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie: w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXVIII/496/04 z dnia z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie: w sprawie ustalenia dla dróg gminnych stawek za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXVIII/493/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie: w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXVIII/491/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie: budżetu na 2005 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXVII/483/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXVII/482/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2004 r w sprawie: zwolnień od podatku rolnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXVII/481/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXVII/479/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXVII/478/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta - przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXVII/480/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie: określenia wzoru formularzy deklaracji oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XXVI/471/04 z dnia RADY MIEJSKIEJ w ORZYSZU w sprawie: w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Orzyszu i jego zastępców - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XXVI /469/04 z dnia z dnia 27 października 2004 roku w sprawie: W sprawie : nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej z zasobów Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XXVI/468/04 z dnia z dnia 27 października 2004 roku w sprawie: W sprawie : odpłatnego nabycia nieruchomości z zasobów Agencji Mienia Wojskowego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W AŁ A Nr XXVI/470/04 z dnia z dnia 27 października 2004 roku w sprawie: w sprawie zmian w Statucie Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXVI/472/04 z dnia z dnia 27 października 2004 r. w sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XVI / 244 /04 z dnia w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XIV / 231 / 03 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XVI/247/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie: przyznawania nagród oraz wyróżnień zawodnikom, trenerom, opiekunom oraz działaczom sportowym, w tym również niepełnosprawnym. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XVI/248/04 z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznej nagrody i wyróżnienia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z budżetu Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XVI/242/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie: budżetu gminy na 2004 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIX/597/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXVIII/580/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów, zwolnień oraz terminu płatności i sposobów jego poboru. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXVIII/582/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: w sprawie opłaty miejscowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXVIII / 579 / 05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXVIII/581/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na rok 2006r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na rok 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XXXVIII/594/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości z zasobów Agencji Mienia Wojskowego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXVIII/593/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXVIII/590/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: w sprawie nabycia nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XXXVIII/591/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XXXVIII/587/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XXXVIII/592/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: w sprawie najmu nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXVIII/589/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXVIII/578/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXVIII/577/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 listopada 2005 w sprawie: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta - przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta - przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIX/608/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXIX/605/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: w sprawie powołania skarbnika Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIX/607/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XXXIX /602/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: w sprawie określania zasad zbycia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAłA Nr XXXIX/599/05 z dnia z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXIX/604/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: w sprawie odwołania skarbnika Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XXXVIII/592/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: w sprawie najmu nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXXVIII/583/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: w sprawie wysokości opłaty targowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XXXVII/572/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 26 października2005r. w sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XXXVII/571/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 26 października 2005r. w sprawie: w sprawie oddania w użyczenie. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XXXVII/573/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 26 października 2005r w sprawie: w sprawie oddania w użyczenie . - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXV/562/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31sierpnia 2005r. w sprawie: ustalenia zasad wnoszenia udziałów do spółek handlowych przez Gminę Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXIV/554/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXIV/551/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Okartowo, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXIV/550/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Ogródek, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXIV/552/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Góra, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXIV/553/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Suchy Róg, obręb Dziubele, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXIV/558/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie: określenia trybu postępowania zlecenia zadania i udzielenia dotacji z budżetu gminy podmiotem nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dla których nie ma zastosowania ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXII/536/ 05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie: powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego do przeprowadzania postępowań w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXIX/502/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej obejmujące pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIV/560/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Załącznik do uchwały Nr XXXIV/556/05 Rady Miejksie w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie: Statut Związku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXIV/556/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie: przystąpienia do związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXIV/557/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie: wyboru przedstawiciela do „Mazurskiego Związku Międzygminnego-Gospodarka Odpadami”. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała nr XXXIV/559/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie: zasad postępowania o udzielenie dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIV/560/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XXXII/ 531/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Orzysza za 2 0 0 4 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie: karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXX/514/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie: programu współpracy na 2005 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXX/513/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXX/512/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie: programu \"Integracja społeczna i zawodowa osób z gminy Orzysz zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją\". Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 110, ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593), Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje: § 1. uchwala się program Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu na lata 2005 – 2007 - „ Integracja społeczna i zawodowa osób z gminy Orzysz zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją”. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Wiesław Wasilewski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXIX/500/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i określenia trybu ich pobierania. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXIX/501/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLV/648/06 z dnia z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie: w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, należnych gminie i jej jednostkom organizacyjnym. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwały kadencji 1990 - 1994 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia w sprawie: Uchwały znajdują się w Archiwum Urzędu Miejskiego w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 stycznia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Burmistrza Orzysza Nr 18/04 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Z a r z ą d z e n i e Nr 36/04 Burmistrza Orzysza z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: POROZUMIENIE pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Zarządem Miasta w Orzyszu, reprezentowanym przez: Burmistrza i Zastępcę Burmistrza z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie: realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie wykorzystania dotacji celowej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
(Olsztyn, dnia 29 czerwca 1999 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: POROZUMIENIE pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Zbigniewem Babalskim a Zarządem Powiatu w Piszu, reprezentowanym przez Starostę - Marka Konopkę i Wicestarostę - Krzysztofa Rumińskiego z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie: realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie wykorzystania dotacji celowej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dzieci i młodzieży szkolnej pozbawionej całkowitej lub częściowej opieki rodziców, przebywających w niektórych rodzajach placówek opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej oraz osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku.(1)
Olsztyn, dnia 2 lipca 1999 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/202/S/572/U/3/99 z dnia w sprawie: (Olsztyn, dnia 27 października 1999 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozporządzenie Nr 28 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie: ustalenia wykazu rzeźni obowiązanych do skupu i przeprowadzania uboju zwierząt wymagających uboju z konieczności.
(Olsztyn, dnia 4 lutego 2000 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XV/251/00 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego
(Olsztyn, dnia 15 czerwca 2000 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie: o wynikach wyborów uzupełniających do rad gmin na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego przeprowadzonych w dniu 25 czerwca 2000 r.
(Olsztyn, dnia 3 lipca 2000 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZPORZĄDZENIE Nr 333 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie: uznania za rezerwat przyrody.
(Olsztyn, dnia 12 grudnia 2000 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XV/250/00 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie: ustalenia zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
(Olsztyn, dnia 11 lipca 2000 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXIII/199/01 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.
(Olsztyn, dnia 6 kwietnia 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXIII/200/01 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
(Olsztyn, dnia 6 kwietnia 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXIII/201/01 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem.
(Olsztyn, dnia 6 kwietnia 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZARZĄDZENIE Nr 43 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie: ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
(Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr 7/01 Zarządu Miasta i Gminy w Orzyszu z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych i za ścieki z szamb przywożone do zlewni ścieków przy oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Orzysz w Mikoszach.
(Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXIV/386/01 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
(Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZPORZĄDZENIE Nr 209 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie: ustanowienia obwodów rybackich na wodach płynących województwa warmińsko-mazurskiego.
(Olsztyn, dnia 16 maja 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXV/399/01 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Warmińsko - Mazurskiego, przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu oraz udzielania bonifikat.
(Olsztyn, dnia 4 lipca 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DECYZJA Nr OGD-820/572-A/10/2001/I/SK PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 13 września 2001 r. w sprawie: (Olsztyn, dnia 18 września 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZPORZĄDZENIE Nr 294 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2001 r. w sprawie: zakazu stosowania w żywieniu bydła, owiec i kóz pasz zawierających białko zwierzęce z wyjątkiem mleka i przetworów mlecznych.
(Olsztyn, dnia 28 września 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2001 r. w sprawie: ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów na okres od 1 października 2001 r. do 31 marca 2002 r.
(Olsztyn, dnia 2 października 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 5 października 2001 r. w sprawie: o wynikach wyborów uzupełniających do rad gmin na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego przeprowadzonych w dniu 30 września 2001 r.
(Olsztyn, dnia 10 października 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/202B/572/W/3/2001/MJ z dnia 5 października 2001 r. w sprawie: (Olsztyn, dnia 31 października 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXVI/228/01 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
(Olsztyn, dnia 20 listopada 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXVI/229/01 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie: opłaty prolongacyjnej.
(Olsztyn, dnia 20 listopada 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXIX/260/01 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłat ustalonych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia stawki oprocentowania wierzytelności gminy.
(Olsztyn, dnia 17 grudnia 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXIX/270/01 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości.
(Olsztyn, dnia 17 grudnia 2001 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie: (Olsztyn, dnia 18 listopada 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZPORZĄDZENIE Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 stycznia 2002 r. w sprawie: dopuszczenia do ruchu wybranych rodzajów pojazdów na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego.
(Olsztyn, dnia 4 stycznia 2002 r) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZPORZĄDZENIE Nr 2 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 stycznia 2002 r. w sprawie: dopuszczenia do ruchu pojazdów na drogach krajowych na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego.
(Olsztyn, dnia 4 stycznia 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZPORZĄDZENIE Nr 4 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie: dopuszczenia do ruchu pojazdów na drogach wojewódzkich na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego.
(Olsztyn, dnia 4 stycznia 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZPORZĄDZENIE Nr 6 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie: dopuszczenia do ruchu pojazdów na drogach powiatowych i gminnych na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego.
(Olsztyn, dnia 11 stycznia 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXX/276/01 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
(Olsztyn, dnia 30 stycznia 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXX/277/01 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta i gminy Orzysz.
(Olsztyn, dnia 30 stycznia 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXX/279/01 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie: ustalenia zasad polityki czynszowej.
(Olsztyn, dnia 30 stycznia 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXX/280/01 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz.(1)
(Olsztyn, dnia 30 stycznia 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXX/284/01 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Orzyszu.
(Olsztyn, dnia 30 stycznia 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie: o wynikach wyborów uzupełniających do rad gmin na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego przeprowadzonych w dniu 17 lutego 2002 r.
(Olsztyn, dnia 22 lutego 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIII/512/02 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie: udzielania dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze wojewódzkim przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.
(Olsztyn, dnia 4 marca 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXXVII/177/2001 RADY POWIATU w PISZU z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych.
(Olsztyn, dnia 15 marca 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXX/291/02 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
(Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZPORZĄDZENIE Nr 19 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie: wyznaczenia terminu, miejsc i ilości pozyskania ślimaka winniczka na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.
(Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie: ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów na okres od 1 kwietnia 2002 r. do 30 września 2002 r.
(Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXII/299/02 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie: opłat za ustawienie reklam i tablic informacyjnych.
(Olsztyn, dnia 6 czerwca 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XLI/198/02 Rady Powiatu w Piszu z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie: zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu piskiego.
(Olsztyn, dnia 11 czerwca 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XLI/198/02 Rady Powiatu w Piszu z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie: zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu piskiego.
(Olsztyn, dnia 11 czerwca 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XLI/201/02 Rady Powiatu w Piszu z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym, gimnazjom specjalnym oraz szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.
(Olsztyn, dnia 18 czerwca 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXIII/304/02 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie: określania zasad dotyczących zbycia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
(Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXIII/301/02 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie: podziału Gminy Orzysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, nadania im numerów oraz ustalenia liczby radnych w nich wybieranych.
(Olsztyn, dnia 19 sierpnia 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXIII/309/02 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orzysz, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/192/94 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 kwietnia 1994 r.
(Olsztyn, dnia 26 sierpnia 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXII/302/02 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie: podziału Gminy Orzysz na obwody głosowania.
(Olsztyn, dnia 20 września 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 20 września 2002 r. w sprawie: ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów na okres od 1 października 2002 r. do 31 marca 2003 r.
(Olsztyn, dnia 30 września 2002 r.) - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 stycznia 2007

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 stycznia 2007

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 stycznia 2007

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr V/33/03 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie postawienia w stan likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 stycznia 2007

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 22 stycznia 2007

Wiadomości

Przeznaczenie nieruchomości gruntowej do przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości gruntowej do przetargu - [Wszystkie zmiany]

Przeznaczenie nieruchomości gruntowych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości gruntowych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 stycznia 2007

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 stycznia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 6/07 Burmistrza Orzysza z dnia 10 stycznia 2007r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 6/07 Burmistrza Orzysza z dnia 10 stycznia 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian