Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 czerwca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Burmistrza Orzysza Jana Aleszczyka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 czerwca 2004

Wiadomości

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowości Strzelniki

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowości Strzelniki - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie odbudowy nawierzchni drogi w Orzyszu na ul. Kolejowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie odbudowy nawierzchni drogi w Orzyszu na ul. Kolejowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Zastepcy Burmistrza Zdzisława Bosińskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy Antoniego Dudy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Skarbnika Gminy Zofii Prorok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Przedszkola Miejskiego Bożeny Szewczyk - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Szkoły Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Szkoły Mirosławy Majewskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Szkoły Elżbiety Włodkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum Ewy Polkowskiej Krupy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Kierownika Zespołu Krystyny Ewy Harłożyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Dyrektora Domu Kultury Beaty Danuty Szymankiewicz Dąbrowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika MOPS Jolanty Rakowskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 czerwca 2004

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 czerwca 2004

Wiadomości

Ogłoszenie o odwołaniu przetargów ustnych nieograniczonych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o odwołaniu przetargów ustnych nieograniczonych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 czerwca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora ABK Stanisława Kulisia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu ZUK Stanisława Dudy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu ZUK Gł. Księgowej - Grażyny Marii Zielińskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zarządu ZUK Zenona Mariana Świeczki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu ZEC Eugeniusza Krajewskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu ZEC Danuty Gromko - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zarządu ZEC Zbigniewa Jankowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika Stanisława Danieluka - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY ORZYSZ

Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY ORZYSZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 czerwca 2004

Wiadomości

Przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 czerwca 2004

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian