Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opinie RIO w sprawie budżętu na 2016 r.

Uchwała nr RIO-IV-0120-66/16 z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie prawidlowosci planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Orzysz, Uchwała nr RIO-IV-0120-67/16 z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę Miejską Orzysz deficytu budżetu.

 Opienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie znająują się w załącznikach do niniejszej informacji.