Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Stawki podatków i opłat na 2015r.

W dniu 14 listopada 2014r. r. na sesji Rady Miejskiej w Orzyszu ustalono stawki podatków i opłat, które będą obowiązywać w naszej Gminie do naliczania w/w należności na 2015 rok:

1. Uchwała LIII/353/14 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
– obniżono średnią ustawową cenę żyta z kwoty 61,37 zł za 1q do kwoty  40,00 zł za 1q.

 

2. Uchwała Nr LIII/352/14  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalone stawki:

- od budynków mieszkalnych – 0,55 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków związanych z udziałem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  z wyjątkiem:

- od budynków gospodarczych, dla których stawka wynosi – 5,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od garaży, dla których stawka wynosi   – 7,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ,

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł od 1 m2 powierzchni,

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,46 zł od 1 m2 powierzchni  z wyjątkiem:

- zajętych na cele mieszkaniowe, dla których stawka wynosi – 0,17 zł od 1 m2 powierzchni,

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  –  4,58 zł od 1 ha powierzchni.

 

3. Uchwała Nr LIII/350/14  w sprawie wysokości opłaty targowej, ustalono następujące dzienne stawki na targowisku miejskim w Orzyszu:

1)  z samochodu ciężarowego  -  32,60 zł,

2)  z samochodu dostawczego i osobowego – 19,60 zł,

3)  z urządzeń pod zadaszeniem, podestu, stołu, namiotu – 21,60 zł,

4) z ręki, koszyka oraz z pozostałych miejsc zajętych pod towary żywnościowe i rolnicze - 5,00 zł,
5) z ręki, koszyka oraz pozostałych miejsc zajętych pod inne niz wymienione pkt 4 towary - 13,50 zł,

W innych miejscach na terenie miasta poza wyznaczonym targowiskiem wysokość dziennej opłaty targowej ustala się wg  stawek określonych w § 1.
Opłata targowa na targowisku miejskim pobierana jest w sobotę (dzień targowy) w wysokości 100% dziennej stawki, natomiast w pozostałe dni tygodnia w wysokości 50% dziennej stawki.

 

4. Uchwała Nr III/7/14  w sprawie opłaty miejscowej - ustalono dzienne stawki      opłaty w wysokości: 2,00 zł.

 

Wzory obowiązujących formularzy można pobrać na stronie

www.bip.orzysz.pl , zakładka prawo miejscowe

- kadencja 2010 – 2014 , uchwała Nr XIV/115/11

z dnia 30 listopada 2011r.
oraz na stronie budżet , zakładka informacje podatkowe
opracowała: K. Harłożyńska

Data powstania: czwartek, 20 lis 2014 09:08
Data opublikowania: czwartek, 20 lis 2014 09:24
Data edycji: czwartek, 28 maj 2015 15:03
Opublikował(a): Krystyna Harłożyńska
Zaakceptował(a): Krystyna Harłożyńska
Artykuł był czytany: 2640 razy
Ilość edycji: 1