Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDANIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 49, tel. 87 424 15 72

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 49, tel. 87 424 15 72

Opłaty:

Opłata skarbowa płatna na konto urzędu wg stawek określonych w ustawie o zmianie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 24 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 135 poz.1143 .).
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budownictwa mieszkaniowego wolna od opłaty skarbowej, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu od pozostałych inwestycji płatna zależnie od ich rodzaju.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Załatwienie wniosku zależnie od rodzaju planowanych inwestycji
( budownictwo mieszkaniowe bezzwłocznie)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 roku z póżn. zm.),

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Daniel Gawrych

Data sporządzenia

poniedziałek, 30 cze 2003 15:11

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 30 cze 2003 15:47
Data dodania: poniedziałek, 30 cze 2003 15:11
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 cze 2003 15:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 lip 2015 15:27
Opublikował(a): Danuta Marcinkiewicz
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2634 razy