Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XIX/443/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 kwietnia 2004 r.

2009-12-11 12:35 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XIX/443/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmieniającauchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami szkół i placówek oświatowych jako jednostek organizacyjnych gminy

Przejdź do wiadomości