Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XVIII/427/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2004 r.

2009-12-08 12:54 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XVIII/427/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie: rozpatrzenia protestu zgłoszonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dziubiele Suchy Róg, gmina Orzysz.

Przejdź do wiadomości