Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XVII/358/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 13 luty 2004 r.

2009-12-03 09:55 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XVII/358/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 13 luty 2004 r. w sprawie: rozpatrzenia protestu zgłoszonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dziubiele Suchy Róg, gmina Orzysz.

Przejdź do wiadomości