Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie o mozliwości udziału społeczeństwa w postepowaniu w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2018-10-31 09:29 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o mozliwości udziału społeczeństwa w postepowaniu w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przejdź do wiadomości