Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych

2018-06-01 09:40 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych

Przejdź do wiadomości