Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

2003-07-22 10:09 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr II/ 8 /02 z dnia z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie: w sprawie określenia wysokości diet radnym Rady Miejskiej w 0rzyszu i sposobu ich wypłacania.

2007-01-08 11:42 - Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr II/ 8 /02 z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie: określenia wysokości diet radnym Rady Miejskiej w 0rzyszu i sposobu ich wypłacania.

Przejdź do wiadomości