Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 152156-2015 O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REMONT I PRZEBUDOWĘ BUDYNKÓW NR 1 I 2 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ŚDŚ W ORZYSZU

2015-06-29 19:50 - Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 152156-2015 O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REMONT I PRZEBUDOWĘ BUDYNKÓW NR 1 I 2 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ŚDŚ W ORZYSZU

Przejdź do wiadomości