Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2019 r.

2019-04-04 10:09 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019 w gminie Orzysz.

2019-04-05 08:34 - Dodano uchwałę wraz z załącznikiem

Przejdź do wiadomości