Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2019 r.

2019-02-04 15:05 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Przejdź do wiadomości