Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LVII/417/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 16 października 2018 r.

2018-10-25 11:20 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LVII/417/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy GDDKiA Oddział w Olsztyn a Gminą Orzysz w sprawie przyjęcia całorocznego utrzymania chodników oraz zieleni.

Przejdź do wiadomości